Dvajset let sem delal v poslovnem svetu. Plani, realizacija, sestanki, kolegiji, potovanja…lepe obleke, dobri avtomobili, visoke plače in nagrade, ugodnosti vodilnih, kosila in večerje v dobrih restavracijah s poslovnimi partnerji....


Večinoma pa ljudje ne vedo, kakšne in kolikšne so skrbi vodilnih delavcev: kaj bo z mojo službo v prihodnje, ali bomo zadostili zahtevam lastnikov, kako bo z novo investicijo, kdaj bodo prišli novi kupci, kakšen je novi direktor prodaje…še težje je, ker me nihče ne razume v mojem prizadevanju in v mojih skrbeh.

 


Nikomur ni mar za moje strahove oziroma o tem sploh ne smemo govoriti, ker se moramo pokazati kot junaki in samozavestni vodje, direktorji. Nikomur ni mar, da sem tako zelo veliko od doma, stran od žene in otrok. Otroci bodo zrasli brez očeta. Hudo mi je ob tem dejstvu. Nikomur ne morem povedati (kaj šele, da bi me kdo v tem razumel) kolikokrat sem se že osramotil, kako me je strah, da sem pogosto poln jeze na sodelavce in ta negotovost me na dolgi rok dobesedno ubija.


Odnosi v podjetjih so pogosto zelo napeti. Roki in naloge nas preganjajo, da pozabimo, da smo ljudje in ne le izpolnjevalci nalog. Neiskreni, hladni, polni nasmehov, ki to niso, med sabo se ne pogovarjamo, razen strogo službenih zadev. Vodilni težko opazijo, da se velik del zaposlenih trudi delati dobro in da veliko njihovih zaposlenih težko preživi z mesečno plačo.

Povsod, kjer se druži več ljudi, pride do težav v odnosih. Pravimo, da pride do toksičnosti, kar se v podjetjih najbolj kaže kot pojav jeze in strahu. In če te toksičnosti v podjetju ne rešujemo sproti, smo vsi nezadovoljni, polni zagrenjenosti, počutimo se neslišane, nepomembne, malokdaj nas pohvalijo, posledica vsega je manj novih idej, slabša produktivnost, manj profita, slabše plače.


Podjetjem ponujamo sistematično ukvarjanje s toksičnostjo odnosov in gradnjo zdravih, spoštljivih, prijaznih, zaupljivih odnosov – preprosto več človečnosti v naših delovnih sredinah. Cilj je ustvariti pozitivno vzdušje, da bodo zadovoljni zaposleni bolj ustvarjalni, kar se bo izkazalo v boljši produktivnosti, večjih dobičkih in višjih plačah. Odgovornost je najprej na lastnikih in vodilnih.


Za več informacij pišite na External link opens in new tab or windowjanez.logar@toplina.net ali pokličite External link opens in new tab or window040 239 342